WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 413

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 422

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 414

Vízum do České republiky

NOVINKA! POZOR! V souvislosti s prodloužením lhůty pro posuzování žádostí o víza ze strany konzulátu České republiky Vás žádáme, abyste předložili dokumenty bez čekání na termín pro podání přihlášek!

NOVINKA! Informujeme Vás, že od 11. února 2019 se vízové centrum nachází na adrese: Moskva, Kashirskoye 3, budova. 2, budova 4, BC Sirius Park (stanice metra Nagatinskaya).

NOVINKA! Upozorňujeme, že od 9. ledna 2019 vycházejí v platnost následující změny:

 • Pozor! Děti do 15 let mohou požádat o vízum pouze s cestovním pasem, jehož doba platnosti nepřesáhla ode dne vydání 5 let. V opačném případě není možné doklady přijímat.
 • Vízový úřad nepřijímá pasy, které mají poškozenou stránku s osobními údaji žadatele (včetně odlepení laminace).

Vezměte, prosím, toto na vědomí a zkontrolujte pasy svých zákazníků.

NOVINKA! Fotografie musí vždy odpovídat skutečnému vzhledu žadatelů! To platí zejména pro nezletilé děti. Fotografie dítěte v pasu musí odpovídat fotografii na dotazníku a skutečnému vzhledu dítěte. V případě, že tato podmínka nebude splněna, nesmí být dokumenty ve Vízovém centru České republiky přijaty.

__Společnost «ASTRA» předkládá seznam dokumentů potřebných k získání vstupního víza do České republiky. Za správnost informací o osobních údajích a finanční situaci (úplnost a správnost) plně odpovídá žadatel. Předložení falešných dokladů nebo poskytnutí nepřesných údajů ze strany žadatele znamená buď odmítnutí žádosti, nebo odmítnutí vstupu žadatele do České republiky.

Konzulát má právo požadovat od turisty další doklady, které musí být do kanceláře ASTRA zaslány co nejdříve od okamžiku obdržení požadavku.

České vízové centrum přijímá dokumenty pro česká víza pouze od občanů Ruské federace.

__Občané ostatních zemí osobně žádají o české vízum přímo na konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky na základě předchozí domluvy. Doba vyřízení víza může být v některých případech delší.

Příjem dokladů ke zpracování víz se poskytuje pouze turistům, kteří si objednali pobyt v hotelu přes Cestovní agenturu Astra.

Při samostatné rezervaci cesty do České republiky musí žadatelé předložit fotokopie letenek či železničích nebo autobusových jízdenek. Na letence musí být čitelně zobrazené příjmení a jméno pasažéra, číslo letu a letecká společnost, datum letu a číslo letenky.

Každý turista musí předložit samostatný soubor dokumentů.

Ceník za vízové služby:

 • pro děti do 6 let – 30 € (v rublech, v kurzu platném v den platby);
 • pro děti od 6 let – 80  (v rublech, v kurzu platném v den platby);
 • pro preferenční kategorii občanů – 30 (v rublech při směnném kurzu platném v den platby a při udělení víza potvrzující výrobu preferenčního víza konzulátem)
 • urgentní vízum – 120 (pro všechny věkové kategorie, v rublech, v kurzu platném v den platby);
 • Pokud se turisté neobjeví v Evropské unii ve stanoveném čase, účtuje se pokuta ve výši 20 na osobu, a to za účelem sběru dokumentů k opětovnému podání žádosti.

Pro pracovní cesty

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pasu).
 2. 2 barevné průkazové fotografie  3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů.  Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis (viz.ukázka).
 5. Potvrzení o zaměstnání na hlavičkovém papíře zaměstnavatele, s adresou, telefonním číslem a kódem města, uvedením pozice a platem, podepsané ředitelem podniku a hlavním účetním (popřípadě jinou odpovědnou osobou). Potvrzení o zaměstnání musí být opatřeno razítkem daného pracoviště nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Osvědčení nesmí být starší než jeden měsíc v době jeho předložení kanceláři ASTRA.

Jaké dokumenty předkládat v případě nízkých mezd:

 1. Originální výpis z běžných bankovních účtů žadatele, na hlavičkovém papíře banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, který potvrzuje zůstatek v hotovosti a uvádí držitele účtu (žadatele);
 2. Sponzorské prohlášení, že sponzor hradí náklady na pobyt v České republice;
 3. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího cestu, na hlavičkovém papíře společnosti s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzení o dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc, v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA, nebo původní výpis z běžných bankovních účtů sponzora, na hlavičkovém papíře banky, opatřeném razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzení peněžního zůstatku a uvedení držitele účtu ( sponzor)
 4. Kopie ruského pasu sponzora
 1. Kopie stránky zahraničního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) na listu; kopie samostatných víz a další informace (např. děti zapsané do pasu atd.) musí být uvedeny na samostatných listech.
 2. Kopie starého (neplatného) pasu – všechny vyplněné stránky na samostatných listech (pokud existují). Původní starý pas by neměl být poskytnut.
 3. Kopie vnitřního ruského pasu – všech vyplněných stránek. (kopie musí být vysoké kvality, na samostatných listech musí být z kopie jasně čitelné číslo a řada pasu. Velvyslanectví nepřijímá nejasné nebo faxové kopie; Úplná historie registrace musí být poskytnuta bezchybně. Pokud má turista dočasnou registraci, pak je v tomto případě nutné poskytnout kopie všech stránek vnitřního pasu.
 4. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje).

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem).

Pro nepracující turisty (včetně studentů)

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pasu);
 2. 2 barevné průkazové fotografie 3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů. Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis. (viz.ukázka).
 5. Kopie studentského průkazu (pro studenty)
 6. Potvrzení o studiu (pro studenty)
 7. Originální výpis z běžných bankovních účtů žadatele, na hlavičkovém papíře banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující hotovost a zůstatek majitele účtu (žadatele).
  Nebo
 1. Sponzorské prohlášení prokazující, že jsou hrazeny výdaje za pobyt v České republice;
 2. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího žadateli cestu, na hlavičkovém papíře zaměstnavatele s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Certifikát nesmí být starší než jeden měsíc v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA, nebo výpis z běžných bankovních účtů žadatele, ve formuláři banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující peněžní zůstatek a uvádějící držitele účtu (sponzora).
 3. Kopie pasu sponzora. viz seznam dokumentů na níže uvedeném odkazu;
 1. Kopie stránky zahraničního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) na listu; kopie samostatných víz a další informace (např. děti zapsané do pasu atd.) musí být uvedeny na samostatných listech.
 2. Fotokopie všech vyplněných stránek starého (neplatného) pasu, pokud existuje.
 3. Kopie vnitřního ruského pasu – všech vyplněných stránek. (kopie musí být vysoké kvality, na samostatných listech musí být z kopie jasně čitelné číslo a řada pasu. Velvyslanectví nepřijímá nejasné nebo faxové kopie; Úplná historie registrace musí být poskytnuta bezchybně. Pokud má turista dočasnou registraci, pak je v tomto případě nutné poskytnout kopie všech stránek vnitřního pasu.
 4. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje).

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem).

Pro fyzické osoby podnikatele

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pase.;
 2. 2 barevné průkazové fotografie  3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů.  Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele.
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis. (viz.ukázka).
 1. Kopie osvědčení o zápisu do Sjednoceného státního registru samostatných podnikatelů;
 2. Kopie osvědčení o registraci fyzické osoby u daňového úřadu na území Ruské federace;
 3. Formulář 3 osvědčení o dani z příjmu fyzických osob potvrzený daňovým inspektorátem; Nebo originální výpis z aktuálních osobních bankovních účtů žadatele, na hlavičkovém papíře banky, ověřený bankovním razítkem a podpisem zaměstnance banky, potvrzující zůstatek v hotovosti a uvádějící držitele účtu (žadatele). Nebo osvědčení o pracovišti na hlavičkovém papíře pracoviště, s adresou, telefonním číslem a kódem města, s uvedením pozice a platem, podepsané odpovědnou osobou nebo hlavním účetním (jinou odpovědnou osobou), ověření razítkem. Osvědčení nesmí být starší než jeden měsíc v době jeho předložení kanceláři ASTRA.
 1. Kopie stránky zahraničního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) na listu; kopie samostatných víz a další informace (např. děti zapsané do pasu atd.) musí být uvedeny na samostatných listech.
 2. Fotokopie všech vyplněných stránek starého (zrušeného) pasu, pokud existuje. Starý pas, pokud existují kopie, by neměl být poskytnut.
 3. Kopie vnitřního ruského pasu – všech vyplněných stránek. (kopie musí být vysoké kvality, na samostatných listech musí být z kopie jasně čitelné číslo a řada pasu. Velvyslanectví nepřijímá nejasné nebo faxové kopie; Úplná historie registrace musí být poskytnuta bezchybně. Pokud má turista dočasnou registraci, pak je v tomto případě nutné poskytnout kopie všech stránek vnitřního pasu.
 4. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje).

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem).

Pro důchodce

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas s dobou platnosti nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty, minimálně 2 stránky volné.
 2. 2 barevné průkazové fotografie 3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů. Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele
  Foto požadavky.
 3. Заполненный опросный лист
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis (viz.ukázka).
 5. Originální výpis z běžných bankovních účtů žadatele, na hlavičkovém papíře banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující hotovost a zůstatek majitele účtu (žadatele).Nebo
 1. Nebo Sponzorské prohlášení prokazující, že jsou hrazeny výdaje za pobyt v České republice;
 2. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího žadateli cestu, na hlavičkovém papíře zaměstnavatele s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA, nebo výpis z běžných bankovních účtů žadatele, ve formuláři banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující peněžní zůstatek a uvádějící držitele účtu (sponzora).
 3. Kopie vnitřního pasu sponzora.
 1. Kopie stránky zahraničního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) na listu; kopie samostatných víz a další informace (např. děti zapsané do pasu atd.) musí být uvedeny na samostatných listech
 2. Fotokopie všech vyplněných stránek starého (zrušeného) pasu, pokud existuje. Starý pas, pokud existují kopie, by neměl být poskytnut.
 3. Kopie vnitřního ruského pasu – všech vyplněných stránek. (kopie musí být vysoké kvality, na samostatných listech musí být z kopie jasně čitelné číslo a řada pasu. Velvyslanectví nepřijímá nejasné nebo faxové kopie; Úplná historie registrace musí být poskytnuta bezchybně. Pokud má turista dočasnou registraci, pak je v tomto případě nutné poskytnout kopie všech stránek vnitřního pasu.
 4. Kopie důchodového certifikátu. V případě, že je důchod přiznán pro zdravotně postižené, je vyžadována kopie osvědčení o invaliditě.

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem). Pro nezletilé děti cestující s jedním rodičem

Nezletilé děti cestující s jedním rodičem

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pasu. U dětí starších 14 let s vlastním pasem je vyžadován podpis dítěte v cestovním pasu.
 2. 2 barevné průkazové fotografie 3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů. Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele.
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis (viz.ukázka).
 5. Originální výpis z běžných bankovních účtů žadatele, na hlavičkovém papíře banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující hotovost a zůstatek majitele účtu (žadatele).
  Nebo
 1. Sponzorské prohlášení prokazující, že jsou hrazeny výdaje za pobyt v České republice;
 2. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího žadateli cestu, na hlavičkovém papíře zaměstnavatele s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA, nebo výpis z běžných bankovních účtů žadatele, ve formuláři banky, ověřený razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzující peněžní zůstatek a uvádějící držitele účtu (sponzora).
 3. Kopie vnitřního pasu sponzora.
 1. Osvědčení o studiu
 2. Kopie rodného listu POZOR: V případě rozporu mezi jménem rodiče v rodném listu a jménem rodiče v tuto chvíli – je požadována kopie dokladu potvrzujícího změnu jména;
 3. Kopie notářsky ověřeného souhlasu s odchodem dítěte od druhého rodiče s uvedením délky cesty a věty: „Do České republiky“ a dalších zemí Schengenské dohody. “;
 4. Kopie stránky cestovního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v běžném pasu: stránka s fotografií, v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) a kopie všech vyplněných stránek;
 5. Fotokopie všech vyplněných stránek starého (neplatného) pasu, pokud existuje;
 6. Kopie všech vyplněných stránek vnitřního ruského pasu pro děti od 14 let (kopie musí být vysoké kvality, fuzzy nebo faxové kopie nejsou na velvyslanectví akceptovány, formát A4);
 7. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje);
 8. Pokud dítě vycestuje za doprovodu osoby, která má více schengenských víz, je nutné poskytnout kopie pasu dané osoby: stránky s osobními údaji + stránky s vízem. Pokud dítě cestuje s osobou, která je držitelem cestovního pasu země, pro kterou vízum na schengenské území není potřeba, musí daná osoba poskytnout kopii stránky cestovního pasu s osobními údaji.

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem). Pro nezletilé děti cestující s jedním rodičem

 

Nezletilý cestující se dvěma rodiči

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pasu. U dětí starších 14 let s vlastním pasem je vyžadován podpis dítěte v cestovním pasu.
 2. 2 barevné průkazové fotografie 3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů. Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele.
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás. Stačí vytisknout a připojit Váš originální podpis. (viz.ukázka).
 1. Sponzorské prohlášení, že sponzor platí náklady na pobyt v České republice.
 2. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího žadateli cestu, na hlavičkovém papíře zaměstnavatele s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA.
  Nebo
  originální výpis z bankovního účtu s razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzení peněžního zůstatku a uvedení majitele účtu (sponzora).
 3. Kopie vnitřního pasu sponzora.
 1. Potvrzení o studiu
 2. Kopie rodného listu, POZOR: V případě rozporu mezi jménem rodiče v rodném listu a příjmením rodiče v daném okamžiku je vyžadována kopie dokladu potvrzujícího změnu jména.;
  ВНИМАНИЕ: В случае несоответствия фамилии родителя в свидетельстве о рождении, с фамилией родителя в настоящий момент – требуется предоставить копию документа, подтверждающего смену фамилии;
 3. Kopie stránky zahraničního pasu s osobními údaji, fotografií a podpisem (v běžném pasu: rozložení stránky s fotografií, v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) a všechny vyplněné stránky;
 4. Kopie všech vyplněných stránek starého (neplatného) pasu, pokud existuje;
 5. Kopie všech vyplněných stránek vnitřního ruského pasu pro děti od 14 let (kopie musí být vysoké kvality, nejasné nebo faxové kopie nejsou velvyslanectvím akceptovány);
 6. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje);
 7. Pokud dítě vycestuje za doprovodu osoby, která má více schengenských víz, je nutné poskytnout kopie pasu dané osoby: stránky s osobními údaji + stránky s vízem. Pokud cestující dítě doprovází osoba, která je držitelem cestovního pasu země, pro kterou vízum na schengenské území není potřeba, musí doprovázející osoba poskytnout kopii stránky cestovního pasu s osobními údaji.

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem). Pro nezletilé děti cestující s jedním rodičem

Nezletilá osoba cestující s třetí stranou

SEZNAM DOKUMENTŮ:

 1. Platný cestovní pas, s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 3 měsíce od data ukončení cesty (pokud s žadatelem cestují děti zapsané v rodičově cestovním pasu, je potřeba mít vždy dvě volné stránky na každého žadatele o cestu v daném pasu.) U dětí starších 14 let s vlastním pasem je vyžadován podpis dítěte v cestovním pasu.
 2. 2 barevné průkazové fotografie 3,5х4,5cm focené zepředu bez rohů, oválů a rámů. Fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou – doporučujeme fotografovat bez brýlí); obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená – zuby by neměly být viditelné, obličej nesmí být přikrytý vlasy. Na zadní straně musí být každá fotografie podepsána plným jménem žadatele.
  Foto požadavky.
 3. Vyplněný dotazník
 4. Žádost o schengenské vízum – vyplníme za Vás, stačí vytisknout a vložit originální podpis (viz ukázka).
 1. Sponzorské prohlášení, že sponzor platí náklady na pobyt v České republice
 2. Potvrzení o zaměstnání sponzora platícího žadateli cestu, na hlavičkovém papíře zaměstnavatele s razítkem a uvedením adresy pracoviště, pracovního telefonního čísla (s kódem města), pozice a platu nebo potvrzením o dani z příjmu fyzických osob. Potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc v okamžiku jeho podání kanceláři ASTRA.
  Nebo
  originální výpis z bankovního účtu s razítkem banky a podpisem zaměstnance banky, potvrzení peněžního zůstatku a uvedení majitele účtu (sponzora).
 3. Kopie vnitřního pasu sponzora.
 1. Potvrzení o studiu.
 2. Kopie rodného listu – POZOR: V případě rozporu mezi jménem rodiče v rodném listu a příjmením rodiče v daném okamžiku – je vyžadována kopie dokladu potvrzujícího změnu jména;
 3. Kopie notářsky ověřeného souhlasu obou rodičů s vycestováním dítěte s uvedením délky cesty a věty: „Do České republiky“ a dalších zemí Schengenské dohody. “ K dodání do Rostova a Samary – pouze notářsky ověřené dokumenty nebo kopie + originál. Údaje o doprovázející osobě jsou povinné – celé jméno; podpis rodičů, kteří souhlasí s vycestováním dítěte, by měl být podobný podpisu v občanském průkazu rodičů. Platnost souhlasu nesmí být delší než 6 měsíců od data souhlasu. Svobodné ženy musí předložit fotokopii policejní zprávy, v níž je uvedeno, že nejsou ve vztahu s otcem svého dítěte a že jim není známo jeho bydliště, nebo musí předložit kopii rozhodnutí soudu o tom, že otec dítěte byl shledán pohřešovaným, nebo musí doložit potvrzení matričního úřadu ve formuláři č. 25. Pokud je jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, musí být předložena kopie soudního rozhodnutí o zbavení jeho rodičovských práv. Vdovy (vdovci) poskytují kopii úmrtního listu manžela. POZOR! Aby se zabránilo tomu, že konzulární služby budou požadovat dodatečné ověření, je vhodné poskytnout kopie ověřené notářem, fotografie a podpis (v běžném pasu: stránka s fotografií, v biometrickém pasu: 2. a 3. strana) a všechny vyplněné stránky;
 4. Kopie všech vyplněných stránek starého (neplatného) pasu, pokud existuje;
 5. Kopie všech vyplněných stránek vnitřního ruského pasu pro děti od 14 let (kopie musí být vysoké kvality, nekvalitní nebo faxové kopie velvyslanectví nepřijímá);
 6. Kopie druhého platného cestovního pasu (pokud existuje);
 7. Pokud dítě vycestuje za doprovodu osoby, která má více schengenských víz, je nutné poskytnout kopie pasu dané osoby: stránky s osobními údaji + stránky s vízem. Pokud cestující dítě doprovází osoba, která je držitelem cestovního pasu země, pro kterou vízum na schengenské území není potřeba, musí doprovázející osoba poskytnout kopii stránky cestovního pasu s osobními údaji.

PRO ZÍSKÁNÍ OPAKOVANÉHO TURISTICKÉHO VÍZA NA DELŠÍ DOBU:

 1. kopie všech schengenských víz (základem pro udělení vícenásobných schengenských víz na dlouhou dobu platnosti je existence dvou jednotných schengenských víz nebo jednoho vícenásobného ročního schengenského víza na 90 dnů);
 2. žádost o schengenské vízum se 3 podpisy: v bodě 37 a na straně 4 – ve dvou oddílech označených „podpis“ – viz vzor;

Pozor! V případě dlouhodobých víz pro nezletilé děti se vyžaduje křížový souhlas obou rodičů dítěte, aby dítě mohlo na požadovanou dobu vycestovat (a to i v případě, když oba rodiče cestují spolu s dítětem).