WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 413

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 422

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 414


LUHAČOVICE​ – O MĚSTĚ

Luhačovice, město s více než 300 let trvající lázeňskou tradicí se rozkládá v malebném údolí nedotčené přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, na jihovýchodní Moravě ve Zlínském kraji. Tyto nejnavštěvovanější lázně Moravy a čtvrté největší lázně České republiky vděčí za svůj vznik a rozvoj především zdejším léčivým minerálním pramenům. První zmínka o existenci luhačovických minerálních pramenů pochází z roku 1669, kdy bylo popsáno jejich chemické složení a způsob pitné léčby. Pevné základy k rozvoji lázní v Luhačovicích poté položil šlechtický rod Serényiů svými finančními vklady do prvních lázeňských objektů, které zde byly postaveny koncem 18. století. Svou tvář však luhačovické lázně získaly až na počátku 20. století, kdy byla založena společnost Lázně Luhačovice, a. s., s cílem vybudovat z Luhačovic moderní lázeňské a kulturní středisko. K tomuto projektu byl přizván významný architekt Dušan Jurkovič, autor řady staveb inspirovaných lidovou architekturou Valašska a Kysuce, který zde v letech 1902–1903 postavil 12 lidově-secesních staveb, jimiž Luhačovicím vtiskl jedinečný ráz.

Výmluvnou ukázkou jeho tvorby je dnešní lázeňský hotel Jurkovičův dům, Vodoléčebný ústav, Sluneční lázně a mnohé další. Symbolem a zároveň nejznámějším pramenem, který Luhačovice proslavil doma i v zahraničí, je bezesporu pramen Vincentka, stáčený do lahví, který je typickým dárkem a suvenýrem, jež si můžete z pobytu v lázních odvézt. Historie prodeje Vincentky v lahvích sahá do roku 1820 a na lázeňské účely se využívá ještě déle. Kromě lahví se prodává také v nosních sprejových aplikátorech a jako koncentrát na výplach dutin. Přidává se jako kontrovaná sůl i do pastilek, zubních past, sirupů, hydratačních krémů a sprejů Vincentka. Na Vincentku jsou obyvatelé Luhačovic patřičně hrdí a je jedním ze synonym tohoto lázeňského města.


LUHAČOVICE​ – O LÉČENÍ

Hlavním indikačním zaměřením lázní Luhačovice jsou onemocnění dýchacích cest dětí a dospělých. V tomto oboru jsou profilovým zařízením v ČR. Kromě toho se zde léčí choroby trávicího ústrojí, diabetu, nemoci pohybového aparátu, oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Jako unikátní přírodní léčivý zdroj jsou zde využívány luhačovické minerální prameny, které jsou pro vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění oxidem uhličitým považovány za jedny z nejúčinnějších léčivých vod v Evropě. Minerální prameny obsahují sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, mangan, měď, stroncium, hliník, jód, lithium, baryum, fluor, bór, berylium, stříbro, nikl, titan, zinek. V lázních je využíváno celkem sedmnáct hydrogen-uhličitano-chlorido-sodných kyselek a jeden pramen sirný, jejichž teplota se pohybuje mezi 10 – 12 °C. Každou hodinu zde vyvěrá na povrch 15 tisíc litrů těchto minerálních vod. K nejznámějším léčivým pramenům Luhačovic patří Aloiska, Ottovka, pramen Dr. Šťastného, Sv. Josefa a především Vincentka, které luhačovická balneoterapie využívá k pitným kúrám, inhalacím a přírodním minerálním koupelím.

Nejznámější luhačovický pramen Vincentka pojmenovaný po tehdejším majiteli zdejšího panství hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní, je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Lázeňská léčba minerálními prameny je kombinována s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami poskytovanými v balneoprovozech léčebných zařízení a hotelů. Příznivé přírodní a klimatické podmínky, procházky lázněmi i pěší túry po značených turistických trasách jsou další ničím nenahraditelnou léčebnou procedurou, která se příznivě odrazí ve výsledném efektu lázeňské léčby, který spočívá ve snížení četnosti akutních onemocnění a dávek užívaných léků, omezení komplikací základního onemocnění a celkovém zlepšení kvality života.

Jak účinkují minerální prameny na vnitřní orgány


LUHAČOVICE​ – INDIKACE

Nemoci dýchacího ústrojí

 • astma
 • alergická onemocnění dýchacích cest
 • chronická bronchitida
 • poruchy hlasu a chraptivost
 • pooperační stavy dýchacích cest
 • stavy po komplikovaném zánětu plic
 • bronchiektazie, záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty
 • intersticiální plicní fibrózy
 • následky toxických účinků na horní a dolní cesty dýchací

Nemoci trávicího ústrojí

 • Crohnova nemoc, Colitis ulceroza
 • onemocnění žlučníku a žlučového traktu
 • stavy po operacích žlučníku a žlučového traktu
 • stavy po akutní pankreatitis

Nemoci z poruch výměny látkové

 • cukrovka
 • otylost

Nemoci pohybového ústrojí

 • bolestivá onemocnění šlach, svalů, úponů, mimokloubní revmatismus
 • bolestivé syndromy páteře
 • stavy po úrazech a po ortopedických operacích
 • chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu
 • artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
 • koxartroza, gonartroza
 • Bechtěrevova nemoc
 • Osteoporóza s komplikacemi

Nemoci oběhového ústrojí

 • symptomatická ischemická choroba srdeční
 • hypertenzní nemoc II. až III. stupně
 • onemocnění tepen končetin
 • funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách

Onkologická onemocnění

 • onkologické případy po ukončení léčby

Nemoci nervové

 • Polyneuropatie s paretickými projevyonemocnění tepen končetin
 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
 • Syringomyelie s paretickými projevy
 • Parkinsonova nemoc

Indikace pro lázeňskou léčbu dětí a dorostu v Lázních Luhačovice
Nemoci dýchacího ústrojí

 • recidivující komplikovaná otitis po operaci
 • chronická/recidivující bronchitis
 • stavy po opakovaném zápalu plic
 • bronchiektasie
 • astma bronchiale
 • stavy po operacích dýchacích cest
 • cystická/intersticiální fibróza

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 • obezita

Nemoci kožní

 • chronické ekzémy včetně atopického
 • indurativní a konglobující formy akné
 • sklerodermie
 • ichtyózy
 • chronické dermatózy
 • stavy po popáleninách hrozí-li smršťování jizev

Nemoci trávicího ústrojí

 • onemocnění žaludku, stavy po operacích
 • onemocnění střev, Crohnova nemoc
 • onemocnění jater
 • onemocnění žlučníku a žlučníkových cest
 • chronické nemoci pankreatu

Nemoci onkologické

 • zhoubné nádory


LUHAČOVICE​ – KONTRAINDIKACE

Pro jaké nemoci je nevhodné:

 • akutní a infekční nemoci
 • klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • kachexie všeho druhu
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči.
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti
 • závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých)
 • těhotenství
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • hypertenze na 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg)
 • inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna

poharek_kv3-1.png

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ

Obsahuje:

 • Vstupní lékařskou prohlídku.
 • Kontrolní lékařskou prohlídku.
 • Závěrečnou lékařskou prohlídku.
 • Laboratorní vyšetření krve a moči. O dalších vyšetření rozhoduje lékař podle indikací (za příplatek).
 • Rozpis pitné kůry, dietní rozpis a rozpis balneologických procedur. Během týdne jsou poskytovány procedury, většinou 2-4 denně. Poskytování léčebných procedur o víkendech se provádí v různých sanatoriích podle jiného plánu. V sobotu dopoledne probíhají procedury ve všech sanatoriích a v neděli pouze v některých.
 • Další procedury, které byste chtěli, lze přikoupit dodatečně. Doplňkové procedury jsou buď volně prodejné nebo prodejné pouze po konzultaci s lékařem.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ
s plnou penzí

F B T

(full board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 3x denně (snídaně, oběd, večeře)
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kůra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření
  – Dietní rozpis

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ
s polopenzí

H B T

(half board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 2x denně
  – Snídaně a večeře / nebo / Snídaně a oběd
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kůra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření
  – Dietní rozpis


LUHAČOVICE​ – OKOLÍ A AKTIVITY

 • Baťův kanál
 • Zámek a Zoo Lešná
 • Zlín
 • Hrad Buchov
 • Zámek Buchlovice
 • Zámek Vizovice
 • Rožnov pod Radhoštěm
 • Hrad Loket
 • Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži