WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 413

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 422

WhatsApp / Viber / Telegram
+420 355 321 414


KLIMKOVICE – O MĚSTĚ

Lázeňský areál Sanatorií Klimkovice se rozkládá v nedotčené lesnaté krajině s čistým ovzduším, na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné přírodní scenerii s výhledem na panorama Beskyd nedaleko města Ostravy. Sanatoria Klimkovice jsou jedněmi z nejmladších a nejmodernějších lázní v České republice založené na přírodním léčebném zdroji – jodobromové vodě, tzv. solance. Svou činnost zahájily v roce 1994, kdy byl otevřen zcela nový lázeňský komplex dvou unikátních budov, který svým neobvyklým architektonickým ztvárněním nemá ve světě obdoby a jako takový byl několikráte oceněn. Myšlenka výstavby nových lázní se objevila v souvislosti s plánovaným rozšířením důlní činnosti do původních jodových lázní Darkov, založených roku 1867. V návaznosti na plánované události byl podniknut rozsáhlý geologický průzkum, při němž se uskutečnilo několik hlubinných vrtů v okolí Polanky, Staré Bělé a Jistebníku.

Vrty odhalily v hloubce 300 – 400 m rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou. Rozbor ukázal, že voda obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu, v množství až 52 mg/1 litr, což je největší koncentrace v Evropě. I přesto, že nakonec nedošlo k poddolování starého Darkova a provoz původních lázní zůstal zachován, byly založeny právě i zcela nové lázně Klimkovice. Skutečnou raritou areálu Lázní Klimkovice je kolonáda s vodotryskem a obchůdky, jež je velmi nezvykle situována ve vnitřních prostorách léčebny. Příroda obklopující Lázně Klimkovice nabízí mnoho příležitostí k dlouhým procházkám i náročnějším pěším túrám a cyklistickým vyjížďkám. První zastávkou mohou být v docházkové vzdálenosti od lázeňského areálu samotné malebné Klimkovice s několika zajímavými místy – kostelíky, parkem, náměstím a pozůstatky zámku.


KLIMKOVICE – O LÉČENÍ

Základem lázní Klimkovice je mimořádný přírodní léčebný zdroj – třetihorní, vysoce koncentrovaná jodobromová solanka s dvojnásobným obsahem solí ve srovnání s vodou mořskou. V Evropě se jodobromová solanka vyskytuje pouze v Itálii, Rakousku, jižním Polsku a jedna z nejúčinnějších, s nejvyšším obsahem léčivých látek, právě na Ostravsku. V současnosti se jodobromová voda již netvoří, její podzemní zásoba je omezená, a je proto velmi cenná. Klimkovické lázně čerpají jodobromovou solanku v Polance nad Odrou ze čtyř vrtů o hloubce 400 až 500 m, odkud se voda čerpá 11 kilometrů dlouhým potrubím. Poté dozrává 2 až 3 týdny ve speciálních jímkách, načež se dále rozvádí na oddělení balneoterapie a léčebné rehabilitace. Aplikuje se formou individuálních celotělových koupelí a lokálních obkladů. Většina procedur v Lázních Klimkovice je více či méně spojena s touto unikátní léčivou vodou, která napomáhá při léčebně-rehabilitační péči dospělým i dětským klientům trpícím spektrem nemocí pohybového ústrojí, nemocí neurologických, gynekologických onemocnění, onemocnění oběhového systému a poruch látkové výměny. Při lokální aplikaci jodobromové vody na kůži se jod chemicky váže na kožní kryt.

Vytváří se přitom tzv. jodové depo, jež je vodou nesmyvatelné. Z něho se poté jod vstřebává do organizmu. Jodobromová voda změkčuje vazivové struktury, uvolňuje svalové kontraktury, zlepšuje prokrvení tkání a orgánů, zmírňuje akutní i chronické zánětlivé procesy, zklidňuje kožní defekty, snižuje krevní tlak, působí také výrazně analgeticky, zmírňuje spasticitu svalů. Přední místo zaujímají lázně Klimkovice v oblasti včasné rehabilitace po výměně velkých kloubů. Unikátní léčebnou metodou v Klimkovicích je tzv. KlimTherapy, která pomáhá v oblasti léčby neurologických deficitů vzniklých v důsledku cévní mozkové příhody, dětské mozkové obrny, traumatického poškození mozku, pooperačních komplikací a úrazů. V návaznosti na potřeby těchto klientů bylo vybudováno samostatné neurorehabilitační pracoviště, nabízející široké spektrum terapií, které dokáží pozitivně ovlivnit celkový stav klienta. Metodu vyvinuli odborníci v USA a lázně ji zavedly jako první v Evropě. Rovněž okolní příroda s čistým vzduchem, jehož kvalita je pravidelně kontrolována a opětovně potvrzována přispívají k účinnosti léčby. Proto bývají lázně občas nazývány klimatickými.

Jak účinkují minerální prameny na vnitřní orgány


KLIMKOVICE – INDIKACE

Nemoci pohybového ústrojí

 • revmatoidní artritis  st. I. – IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
 •  ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče
 • ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční); sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
 • mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče; difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy)
 • osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehab. péče delší než 3 měsíce není efektivní; kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu, jako nemoc z povolání
 • bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování)
 • koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
 • artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
 • chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
 • stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
 • stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

Nemoci oběhového ústrojí

 • symptomatická ischemická choroba srdeční
 • hypertenzní nemoc II. až III. stupně
 • onemocnění tepen končetin
 • funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia; chronický lymfatický edém
 • stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce; stavy po perkutánní transluminární angioplastice

Neurologická onemocnění

 • obrna lícního nervu, postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny mimo poúrazových včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze
 • polyneuropatie s paretickými projevy
 • kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
 • zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky
 • hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce
 • stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
 • roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi
 • nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
 • syringomyelie s paretickými projevy
 • dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti
 • parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

Gynekologická onemocnění

 • sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů), sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis
 • opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)
 • stavy po komplikovaných gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 • diabetes mellitus


KLIMKOVICE – KONTRAINDIKACE

Pro jaké nemoci je nevhodné:

 • infekční choroby přenosné na člověka a bacilonosičství
 • klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie
 • často se opakující profusní krvácení
 • zhoubné nádory zjištěné po dobu léčení a po tomto léčení s klinicky zjistitelnými známkami pokračování choroby
 • epilepsie s výjimkou případů, při kterých se v posledních třech letech nevyskytl žádný záchvat
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy
 • závislost na návykových látkách
 • těhotenství
 • dekubity
 • neschopnost alespoň částečné sebeobsluhy
 • tracheostomie, nasogastrická sonda, gastrojejunální sonda
 • těžká renální insuficience
 • hemodialýza
 • EF levé komory pod 20%

poharek_kv3-1.png

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ

Obsahuje:

 • Vstupní lékařskou prohlídku.
 • Kontrolní lékařskou prohlídku.
 • Závěrečnou lékařskou prohlídku.
 • Laboratorní vyšetření krve a moči. O dalších vyšetření rozhoduje lékař podle indikací (za příplatek).
 • Rozpis pitné kůry, dietní rozpis a rozpis balneologických procedur. Během týdne jsou poskytovány procedury, většinou 2-4 denně. Poskytování léčebných procedur o víkendech se provádí v různých sanatoriích podle jiného plánu. V sobotu dopoledne probíhají procedury ve všech sanatoriích a v neděli pouze v některých.
 • Další procedury, které byste chtěli, lze přikoupit dodatečně. Doplňkové procedury jsou buď volně prodejné nebo prodejné pouze po konzultaci s lékařem.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ
s plnou penzí

F B T

(full board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 3x denně (snídaně, oběd, večeře)
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kůra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření
  – Dietní rozpis

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ
s polopenzí

H B T

(half board with treatment)

 • Ubytování ve vybraném lázeňském hotelu
 • Jídlo 2x denně
  – Snídaně a večeře / nebo / Snídaně a oběd
 • Kompletní lázeňské léčení
  – Lékařská prohlídka
  – Pitná kůra
  – Rozpis procedur
  – Laboratorní vyšetření
  – Dietní rozpis


KLIMKOVICE – OKOLÍ A AKTIVITY

 • Ostrava
 • Národní přírodní rezervace Polanská niva
 • Studénka
 • Zámek Fulnek
 • Nový Jičín
 • Příbor
 • Zámek Kunín
 • Hrad Hukvaldy
 • Zřícenina hradu Starý Jičín
 • Kopřivnice
 • Štramberk
 • Valašské muzeum v přírodě
 • Lysá hora
 • Opava
 • Zámek Hradec nad Moravicí
 • Zámek Raduň
 • Hrad Helfštýn